SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

OM kód: 203042 | 6400 Kiskunhalas Kossuth u. 23.

Intézmény logo

Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A közösségi szolgálat szociális, térbeli, egységes szerkezetű, egységes szerkezetű, önkéntes, földrajzi és egyéb, valamint a gyermekgyógyászati és az annak.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A tanulóknak a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva kell a közösségi szolgálatot teljesíteniük.

Célja a szociális kompetenciák fejlesztése (segítőkészség, felelősségvállalás, együttműködési készség, tolerancia, türelem, empátia), az önkéntes feladatvállalás erősítése.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek:

 • egészségügyi (beteg kísérete; lelki támasz nyújtása; beteg környezetének rendben tartása; látogatás; leletek, egyéb dolgok átszállítása)
 • szociális és karitatív (idős emberek segítése; felolvasás; beszélgetés; szoba rendezése; ágynemű áthúzása)
 • oktatási (korrepetálás; a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel bölcsődékben és óvodákban; oktatás idős emberek számára pl. számítógéphasználat)
 • kulturális és közösségi (kulturális intézményekben szolgálat; katonasírok gondozása; kulturális programok szervezése óvodákban, idősek otthonában; mesemondás)
 • környezet- és természetvédelmi (parkrendezés; közösségi terek tisztítása; kerítésfestés; biciklitároló javítása, festés; fa- és növényültetés; megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése; egyéb környezetvédelmi tevékenység)
 • katasztrófavédelmi (tűzmegelőzés, tűzvédelem, polgári védelem, iparbiztonság tevékenységi körök)
 • a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység

Előírások:

 • A közösségi szolgálattal összefüggő koordinációs feladatokat (együttműködő partnerekkel való kapcsolattartás) a gyakorlatioktatás-vezető végzi.
 • Az osztályfőnök legfeljebb 5 órás felkészítő (az egyes tevékenységekről) és 5 órás záró foglalkozást (élménybeszámoló, értékelés) tarthat az 50 órán belül.
 • 1 órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő.
 • Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
 • A helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a tevékenység tervezett helyszínét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíteni kell: hol, mikor, milyen időkeretben, milyen tevékenységet végez.
 • Elveszett Közösségi szolgálati napló a közösségi szolgálat nyilvántartására az iskolatitkárnál szerezhető be.
 • A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban (elektronikus napló, törzskönyv, bizonyítvány) nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az érettségi vizsga megkezdéséhez meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható.
 • Az iskolatitkár a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.
 • Az iskola a fogadó szervezettel együttműködési megállapodást köt.

Fogadó szervezet lehet:

 • Helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulásai, nemzetiségi önkormányzat,
 • katasztrófavédelem,
 • költségvetési szerv,
 • magyarországi székhelyű polgári szervezet, közterületű szervezet,
 • magyarországi székhelyű egységi jog, amely egy hitéleti, egy közérdekű és egy műtermék-tömegű,
 • szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény,
 • egészégegyi szolgáltató,
 • közművezető,
 • belső térségi,
 • muzeális intézmény,
 • nyilvás könyvtár, levétár,
 • közművet,
 • magánsemély is.

Adott esetben elfogadható, ha egy intézményen belül, más néven a távcsövet, az alkáliföldeket, a teljesítőket, pl. diák önkormányi munka, iskolai rendezőken.

Az iskolai térösségi szolgálattal kapcsolatban tájékodhat a titkarsag@kszcdekani.hu e-mailcímen, illetve az oztályfőnököknél.

Letölthető dokumentumok:


Csatolt fájlok

Együttműködési megállapodás 2023_2024

Letöltés

50 óra fogadó szervezetei 2023/2024-es tanév

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum


Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum

6400 Kiskunhalas Kossuth u. 23.

Telefon: +3677421379

E-mail: titkarsag@kszcdekani.hu

OM azonosító: 203042


2024Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum