A Munkaügyi Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum által szervezett 320 órás óvodai dajkaképzés zárult iskolánkban 19 fő részére. A felnőtt hallgatóknak 2018. június 16-án indult a képzés. A gyakorlatokat Kiskunhalasi Napsugár Óvodákban és a Kiskunhalasi Bóbita Óvodák és Bölcsődében töltötték. A tanításuk szeptember 20-én lett vége, utána a megmérettetés, a vizsgájuk következett, 2018. szeptember 27-én. Mindenki sikeres vizsgát tett, kiváló eredménnyel 4,63-as átlaggal és 3 db dicsérettel.

dajka vizsga

 

 

Gratulálunk és mindenkinek jó elhelyezkedést kívánunk!

Somosköviné Németh Ildikó
képzésfelelős

euroskill

 

Az idei évben szakmák Európa-bajnokságára 2018. szeptember 26-28. között került sor Budapesten, a HUNGEXPO Vásárközpontban. Iskolánk diákjai is meglátogatták a neves eseményt 2018. 09. 28-án.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, iskolánkból a 11. évfolyamos tanulóink közül a szépészet és vendéglátás, a 12. évfolyam tanulói közül a vendéglátás és egészségügy ágazatokból összesen 45 fő látogatta meg a versenyt.

Köszönjük a Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara dolgozóinak, Bársony Istvánnak és Kőrösi Jánosnénak, hogy lehetővé tették az egynapos ingyenes szakmai kirándulást a tanulóink számára!

Somosköviné Németh Ildikó
gyakorlati oktatásvezető

 

Megjelent az „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” harmadik pályázati felhívása, amelyre

2018. szeptember 12-től 2018. november 15-ig van lehetőség pályázatot benyújtani.

  

Az ösztöndíjas pályázati felhívás és a kapcsolódó információk a https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram linkre kattintva, az „Ösztöndíjas pályázati felhívás” menüpont alatt érhetőek el.

Jelen pályázati felhívás keretében az egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények nappali tagozatos, érettségire épülő egészségügyi OKJ szakképzésben részt vevő tanulói részesülhetnek támogatásban, amelynek összege maximum havi 40.000 Ft lehet.

2018. október-novemberi érettségi vizsga szervezésére iskolánkat jelölték ki.

 

Jelentkezését 2018. szeptember 05-ig adhatja le a 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 23. szám alatti titkárságon, Szöllősy Mónika iskolatitkárnál.

Feltétlenül hozza magával a személyes okmányait, középiskolai bizonyítványát, valamint a korábban megszerzett érettségi bizonyítványát.

Középszintű érettségi vizsga díja 2018. évben: 21.000 forint

Emelt szintű érettségi vizsga díja 2018. évben: 35. 000 forint

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.

 

Szöllősy Mónika

 

 

 

2018. augusztus 27. hétfő

8-9 : 12/A

9-10 : 12/B

10-11 : 12/D

2018. augusztus 28. kedd

8-9 : 11/A

9-10 : 11/B

10-11 : 11/C

11-11: 30 : 11/D

2018. augusztus 29. szerda

8-9 : 10/A

9-10 : 10/B

10-11 : 10/C

11-12 : 10/D

12-13 : 10/E

2018. augusztus 30. csütörtök

9. évfolyam

8-8:30 : előadóművészet

8:30-9 : kereskedelem

9-9:30 : közlekedésgépész

9:30-10:30 rendész

10:30-11: vendéglátás

11-11:30: szociális gondozó és ápoló

 

A kedvezmények igazolásához szükséges iratokat MINDENKI hozza magával!!!!

A mellékletben letölthető a javítóvizsgák matematika követelményei évfolyamok szerinti bontásban. Konzultációra  augusztus 13-tól kezdődően lesz lehetőség. 

Taupertné dr. Janosütz Anna Julianna „Pro Exempli Gratia – példaértékű munkáért”

Méltatás:

„Szegeden szerezte földrajz- történelem szakos középiskolai tanári diplomáját 1989-ben. Mintegy 10 évig a szegedi MÁV / Vasút a gyermekekért alapítvány nevelőotthonában dolgozva, nagy örömmel, odaadással kezdte tanári pályáját. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően, mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt. Közben tudományos munkásságának eredményeként doktori címet nyert 1991-ben történelemből. 1999 szeptemberétől iskolánk, új nevén a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának kiemelkedő pedagógusa. 18 éve a tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége, akinek szívügye a történelem és földrajz tantárgyak minőségi oktatása. A tanárnő munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tanulókkal való foglalkozásokon a kimagasló eredményesség. Időt nem kímélve, tanításon kívül is foglalkozik tanulóival, segít pótolni lemaradásukat, felkészíti őket a tantárgyi megmérettetésekre, országos tanulmányi versenyekre. Rendszeres résztvevője továbbképzéseknek, konferenciáknak és pályázatoknak. Tanítványai háromszor választották iskolánk legjobb tanárának, amivel a Szilády Áron Társaság Pro Iuventute díjának örökös tulajdonosa lett, majd Vári-díjjal jutalmazták odaadó tevékenységét. Személyiségéből fakadó eredményes munkáját tükrözi a több mint ezer leérettségizett növendékének hálás mosolya, amit Julianna kap minden egyes későbbi találkozásaik során. A kitüntetéssel iskolánk szeretné kifejezni szeretetét, nagyrabecsülését és köszönetét az elkötelezett, nagy hivatástudattal végzett nevelő munkájáért.”

taupertné

 Gratulálunk!

Pro Scientia az általános tudományokban elért kiváló munkáért”,

varga árpád

Varga Árpád

Méltatás: 12/D osztályos tanuló, 2014-2018 között volt az iskola tanulója közszolgálat szakmacsoportban. Tanulmányi eredménye mindig kiemelkedő volt, mind osztályszinten, mind évfolyamszinten. Végig magas színvonalon teljesített, a tanulmányi átlaga a négy év során 4,8-és 5,00 között volt. Kimagasló eredményét mutatja, hogy minden év végén a nevelőtestület általános dicséretben részesítette. Az iskolában való teljesítését, a szorgalom, az alázat és a tudásvágy ösztönözte. Munkabírása, tanuláshoz való hozzáállása példa lehet osztálytársai, évfolyamtársai előtt.

 

„Pro Exempli Gratia – példaértékű munkáért”

kenderesi anna

Kenderesi Anna

Méltatás: a 12. E osztályos gyakorlatos színész tanuló az eltelt négy év alatt az iskolai közösségi-és kulturális élet meghatározó egyénisége volt. Már 9. évfolyamos korában részt vett a Kaméleon Társulat munkájában, s így részese tudott lenni a sikereknek. Csoporttársaival az eltelt négy év alatt közel száz alkalommal állhatott közönség elé. Az ágazati szakmai érettségi versenyen iskolánk tanulói közül a legjobb eredményt érte el. Történelemből emelt szintű érettségi vizsgát tesz. Sok sikert kívánunk neki a hosszú úton!

 

„Pro Professionis - szakmai tantárgyakban elért kiváló munkáért”

gábor izabella

Gábor Izabella Dóra

Méltatás: a 12/A osztályos tanuló négy évvel ezelőtt lett iskolánk tanulója és kollégiumunk lakója. Kiválóan beilleszkedett, és kitűzött céljainak megfelelően mindig próbált a maximumra törekedni – sikerrel. A szakma iránti elköteleződése folyamatosan nőtt az évek alatt. Kötelező feladatain túl rendszeresen önkénteskedik is. Szüreti felvonulások alkalmával nyújtott elsősegélyt, ha erre szükség volt, de kollégiumi lakótársainak is minden évben tart gyakorlati bemutatót újraélesztésből. Szép eredménnyel szerepelt az ÁSZÉV versenyen is. A kórházi gyakorlatot lelkiismeretesen, odaadással végezte, a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtva ezzel évfolyamában. Egészségügy ismeretek tárgyból emelt szintű érettségire jelentkezett. Következő tanévben gyakorló ápoló képzésben, iskolánkban folytatja tanulmányait, ezt követően diplomát adó képzésben szeretne felsőfokú végzettséget szerezni – természetesen egészségügyi területen.

 

„Pro Linguam az idegen nyelvek tanulásában elért kiváló munkáért”- díj”

bánóczki Zoltán

Bánóczki Zoltán Szilveszter.

Méltatás: a 12/D osztályba járó Zoltán 4 évig kitartó szorgalmas munkájával maximálisan teljesítette a követelményeket, minden tanévben példásan szerepelt, ezért szaktanári dicséretekben is rendszeresen részesült. Nyelvi készségei kimagaslóak. Mind szóban mind írásban a legjobbak közé tartozik. Aktívan részt vett az órákon. A munkához való sajátos hozzáállásával, jó humorával színessé tette a tanórákat.

 

A 12/A kitüntetett tanulója

borsos lili

Borsos Lili

Méltatás: Lilire négy éven keresztül az osztály összetartó erejeként számíthatott mindenki. Egészségügy szakmacsoportos tanulóként elhivatottan végezte munkáját a gyakorlatokon, osztálytársai mindig számíthattak segítségére, a felmerülő, közösségen belüli konfliktusokat kifinomult érzékkel kezelte. Tanáraival szemben tisztelettudó viselkedést tanúsított, bármilyen tanórán kívüli feladattal meg lehetett bízni. Eredményesen vett részt a XX. Országos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencián. Sok sikert kívánunk neki a továbbiakban!

 

A 12/B kitüntetett tanulója

kiss dávid

Kiss Dávid

Méltatás: a közösségért, az osztályáért és az iskoláért minden pillanatban igyekezett a tőle telhető legtöbbet megtenni. Az osztályában kiemelkedő egyéniségével színezte be a hétköznapokat. Humorával, kreativitásával és mindig jó hangulatával a közös programokat, eseményeket tette felejthetetlenné. Neki köszönhetjük a tavalyi év folyamán elkészült kisfilmet is, melyet a Halasi Filmszínházban is bemutattak. Mindemellett az utolsó tanévben nem kis erőfeszítések árán a tanulmányai eredményein látványosan javított. Tanáraival mindig tisztelettudó, kommunikatív és illedelmes, mely értékek napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak. Gratulálunk!

 

A 12/C kitüntetett tanulója

bartók antónia

Bartók Antónia

Méltatás: az ország másik feléből, Borsod-Abaúj Zemplén megye Miskolc járás egy kisvárosából, Emődről került hozzánk Kiskunhalasra Rendész diákként a 9/C osztályba került, ahol munkáját mindig magas színvonalon végezte, így lett éveken keresztül az osztály egyik legjobb tanulója. Közösségi és tanulmányi munkája egyaránt kiemelkedő, magaviselete példamutató. Rendszeresen képviselte az osztályt a különféle rendezvényeken. Az osztályfőnöke felkérését mindig teljesítette. Szorgalmas, segítőkész, lelkiismeretes, szerény, megbízható tanuló, akire az osztály és az iskola közössége is büszke lehet.

 

A 12/D kitüntetett tanulója

szalai dorina andrea

Szalai Dorina Andrea

Méltatás: a 12/D-s tanuló 2014-2018 között volt az iskola tanulója közszolgálat szakmacsoportban. Tanulmányi eredménye mindig kiemelkedő volt.

A hölgyek között mindig a legjobb teljesítménnyel rukkolt elő. Mind szóbeli, mind írásbeli számonkéréseknél kiválóan teljesített. Ezen kívül bájos mosolyával, kedves viselkedésével, szókimondásával, barátságos, tisztelettudó természetével hozzájárult, hogy osztályának egyik központi személyiségévé váljon. Egy egész közösség számára személyisége példa lehet.

 

A 12/E kitüntetett tanulója

bátyity lászló

Bátyity László

Méltatás: Lacinak az osztályközösségért végzett munkájáért, valamint az iskolai rendezvényeken való közreműködéséért. László az évek folyamán ötleteivel, szervezőkészségével és a megvalósításban való tevőleges részvételével hozzájárult az osztályközösség összekovácsolásához, egyben tartásához. Mindemellett az iskoláért végzett munkában is kiemelkedett társai közül. Vendéglátó szakos tanulóként folyamatosan segítette és szolgálta színvonalas munkájával az iskolai rendezvényeket, segített az alsóbb éveseket.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018-ban is megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), melyek országos döntőjére „XI. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2018. április 23-25 között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában került sor.

A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, iskolánkból a 11. évfolyamos tanulóink közül az építészet, közlekedésgépészet, szépészet, kereskedelem és vendéglátás ágazatokból összesen 39 diák látogatta meg a fesztivált.

A diákok szakmai tárlatvezetésen vettek részt, valamint az egyes szakmák standján a nekik szóló feladatokban kipróbálhatták képességeiket, tehetségüket és a tanult ágazatukban további szakmai tapasztalatot szerezhettek.

Köszönjük a Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara dolgozóinak, hogy lehetővé tették az egynapos ingyenes szakmai kirándulást a tanulóink számára!

szakma sztar

 

Somosköviné Németh Ildikó
gyakorlati oktatásvezető

A 2018/2019-es tanévre felvételt nyert tanulók névsora:

0013 Kereskedelem ágazat:

1. Balanyi Krisztina            

2. Bálind Barbara Ágnes     

3. Csamangó Milán              

4. Dudás Diána                    

5. Huczek Noémi

6. Kállai Martin Gábor 

7. Kovács Róbert

8. Ladamérszki Viktória 

9. Pastrovics Petra

10. Seprényi Éva Alexandra 

11. Zelei Barbara Leona 

 

0014 Közlekedésgépész ágazat:

1. Csuport Ádám 

2. Farkas Bence 

3. Farkas Zoltán Máté 

4. Járomi Bálint 

5. Németh Kristóf László 

6. Szabó Bence 

7. Szalma Márton 

8. Vig Gábor 

 

0018 Vendéglátóipar ágazat:

1. Bakonyi János Bence 

2. Baráth Helga Anna 

3. Hegedűs Hédi 

4. Hódi Beatrix 

5. Kárász Izabella 

6. Kiss Viktória Zsuzsanna 

7. Kristóf Annamária 

8. Kutasi Klaudia Magdolna 

9. Lázár Nina 

10. Somogyi Dóra 

11. Szekeres Viktória 

12. Tarkó Lizett 

 

0015 Rendészet és közszolgálat ágazat:

1. Ács Fanni 

2. Csamangó Bence 

3. Futó Bence 

4. Gellér Tamás 

5. Gilice Levente 

6. Hugyi Gábor 

7. Huszár Lilla 

8. Kiss Roland Attila 

9. Kollár Kristóf Bátor

10. Konkoly Gábor Alex 

11. Kormos Vanessza 

12. Korom Jázmin Napsugár 

13. Kovács Alexandra 

14. Kovács Kíra Dóra 

15. Kovács Márkó Mátyás 

16. Lévai Szabolcs 

17. Mayer Ágnes 

18. Mihálovics Margit Kitti 

19. Móczár Zoltán 

20. Morvai Nikolett 

21. Nemes Dániel József 

22. Pap Gergő 

23. Pap Zoltán 

24. Rékasi Lehel 

25. Sinkár Dominik 

26. Sirbu Maria Magdalena 

27. Sodin Roland 

28. Solti Bálint 

29. Subák Olivér 

30. Szabadi Róbert 

31. Tamás Marcell 

32. Tóth Kleopátra Jázmin 

33. Vasvári Viktor 

34. Vincze Martin 

35. Vozár János Ádám 

 

0020 Előadóművészet ágazat:

1. Farkas Réka 

2. Leiter Levente 

3. Szarvas Gyula 

4. Szőke Eugénia 

5. Vörös Lóránt 

 

0149 Szociális gondozó és ápoló:

1. Csősz Brigitta 

2. Demeter Rebeka 

3. Kerekes Martin 

4. Kolompár Melissza Vivien 

5. Kolompár Viktória 

6. Korsós Barbara 

7. Kotyán Bettina 

8. Molnár Viktória 

9. Nagy Réka 

10. Nemes Dóra 

11. Osztobányi Benedek 

12. Pálfi Norbert 

13. Sárvári Evelin

14. Szilner Szabina 

15. Szombati Cintia 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak országos tanulmányi versenyeit a magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakgimnáziumok azon tanulói számára hirdette meg, akik a versenykiírás tanévében a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói és vizsgájuk a május-júniusi vizsgaidőszakban esedékes ágazati, valamint ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak valamelyikéből.

Iskolánkban számos olyan vizsgatárgy oktatása is zajlik, melyek közül többen jelentkezhettek erre az országos tanulmányi versenyre, köztük a közlekedés ismereteket tanuló diákjaink is. A 12/B osztály közlekedés-üzemvitel ágazatra járó tanulói közül két fő vállalta a megmérettetést, Gherman Mihály és Ungor Dániel, akik 2018. március 7-én vettek részt az elődöntőn. Az elődöntő interaktív formában került megrendezésre, melyen a versenyzőknek az iskola biztosította a számítástechnikai eszközt és a megfelelően működő internetelérést - tanári felügyelet mellett. Az országos elődöntőn 48 tanuló vett részt. Ungor Daniel 33., Gherman Mihály 34. helyezést ért el, ami tisztes eredmény, hisz korábban nem volt jelentkezőnk. Gratulálunk mindkettőjüknek az elért eredményhez!

Novák László Miklós
közlekedésgépész műszaki tanárthumbnail IMG 8442

Iskolaújság megtekintése (PDF)

Megtekint

Partnereink

hatartalanul EEK logó részletekkel